B R I K E T Y                                 
 

1. Obecná charakteristika.

Jedná se o brikety vyráběné z čistých bukových a smrkových pilin, které jsou zpracovány pod tlakem 1000 kg/cm2 bez chemických látek a pojiv.

2. Použití.

Jsou určeny pro všechny druhy topení na dřevo, pro kamna kachlová, krby a jiná otevřená ohniště. V současné době jsou nejekologičtějším palivem.

3. Technické údaje.

Dřevěné brikety jsou schopny uvolnit velké množství tepla v krátkém časovém úseku. Mají vysokou výhřevnost srovnatelnou s kvalitním dřevěným a hnědým uhlím.

Při optimálním nastavení přívodu vzduchu do ohniště shoří za 3-5 hodin.

Doporučené množství briket na spalování, vzhledem k vysoké výhřevnosti, je asi 1/3 běžně používaného paliva.

Po spálení zůstává v ohništi zanedbatelný zbytek popela, který lze použít jako zahradní hnojivo.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

Obsah vody

(7 – 11) %

Obsah popela

(0,1 – 0,3) %

Výhřevnost

(16 – 20) MJ.kg-¹

4. Skladování

Brikety skladujte v původních obalech na místě vzdáleném od tepelných zdrojů.

Nutno skladovat v suchu. Brikety jsou baleny v PE pytlích po 15 Kg.

Při dodržování podmínek skladování je doba použitelnosti briket 6 měsíců.


Brikety jsou certifikovány VVUÚ, a.s. Ostrava čís. : VVUÚ-091/H/2007

Cena:
4Kč/kg

Ceny jsou uvedeny bez DPH (DPH 15%).
Množstevní slevy poskytujeme od března do června.